ZIRCON AE-1000VA/550W UPS specs

By admin at 2021-01-29 • 0 collector • 256 pageviews

ZIRCON AE-1000VA/550W UPS หน้าจอดิจิทัล มาตรฐาน ม.อ.ก. ประกัน 2 ปี 

·         ยูพีเอสกำลังไฟฟ้า 1000VA/550W

·         หน้าจอ Digital Display แสดงผลทางไฟฟ้าถึง 9 สถานะ

·         ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วย Microprocessor

·         สามารถทำงานได้ในสภาวะแรงดันไฟเกิน (Over) และไฟตก (Under)

·         มีระบบป้องกันการใช้งานเกินเมื่อต่อโหลดเกิน(Overload Alarm)

·         มีเสียงเตือนเมื่อชุดวงจรภายในเครื่องมีปัญหา (Fault Alarm)

·         มีระบบ DC Start และระบบชาร์ตอัตโนมัติขณะปิดเครื่อง

·         มี Reset Fuse ป้องกันปัญหาไฟต้นทางและไฟฟ้าลัดวงจร

·         มีช่องเสียบไฟแบบ Universal 4 ช่อง เสียบได้ทั้งปลั๊กกลมและแบน

·         มีระบบ Surge Protection ป้องกันไฟกระชากไฟกระโชก

·         ของใหม่ของแท้มีประกัน 2 ปี จากบริษัทฯ เจ้าของสินค้าอย่างถูกต้อง

·         Free Onsite Service 1 ปีแรก ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

·         กรุณาเก็บหลักฐานการซื้อจาก Lazada เพื่อยืนยันสิทธิประกัน

·         สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น

·         คอมพิวเตอร์ 1 ชุด + หน้าจอ สำรองไฟ15-30 นาที (ขึ้นอยู่อุปกรณ์ต่อพ่วง)

·         กล้องวงจรปิด CCTV 2-8ตัวและเครื่องบันทึก สำรองไฟได้ 15-60นาที

·         เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ (POS) สำรองไฟ 15-30 นาที

·         อุปกรณ์ Network, Hub, Switch ต่างๆ สำรองไฟ 15-60 นาที

·         Digital TV 32-60" สำรองไฟประมาณ 10-20นาที

 


Requires Login

Loading...